• +48 724 586 741
  • info@podolinstud.com

Demi "Milka"

Importowana do Polski w 2016 roku. 

Matka jednego z najbardziej wybitnych i utytułowanych ogierów ostatnich lat McCartney's Baliosa, który w latach 2015, 2016 i 2018 wielokrotnie wygrywał championaty w Anglii i Szkocji - multichampion TGCA i CHAPS.

Klacz bardzo spokojnej natury. Zrównoważona i bardzo bezpieczna, ale przy tym bardzo ambitna i chętna do pracy. 

Sprawdzona klacz hodowlana i idealny koń towarzysz!

Bogato obdarzona szczotami pęcinowymi, nosząca w sobie krew ogiera Toy Boy.

W naszej hodowli urodziła dwa doskonałe źrebięta: Podolin Bubbly Marabou, który trafił do innej hodowli jako przyszły reproduktor i Podolin Canny Praline - klaczkę, która pozostała w naszej hodowlii jako przyszła klacz hodowlana. 

SPRZEDANA

 

Pełne imię: Demi "Milka"

Płeć: Klacz

Data urodzenia: 2010

Wzrost: 13.2hh / 138cm

Maść: Karo-srokata (EE nW20 nT)


Drzewo genealogiczne


Potomstwo